pirin-com / Начало

   Pirin-com
   Интернет / Компютри
   тел.6-08-68,
   GSM 0887 594651

 

· Ремонт и профилактика на компютърна и офис техника

· Изграждане и поддръжка на локални мрежи – кабелни и безжични

· Инсталиране и поддръжка на Linux - безплатна операционна система и офис пакет

· Инсталиране и поддръжка Windows и софтуер за Windows – закупен лиценз от клиента

· Обучение - Linux , Windows , Офис пакети и др.

· Набор и печат

За контакти: 6-08-68 , 0887 594651, pirincom@pirincom.com

Общество:

Новини и медии | Образование

Развлечения:

SMS | Кино | Театри | Клубове

Поща:

abv.bg | mail.bg | dir.bg | all.bg | gbg.bg | yahoo.com | hotmail.com

IT:

setcom.bg | linux-bg.org